Uurimine

Ajaloo ja fosforiit Eestis sektsioonis on kirjeldatud fosforiidi palentoloogilist ja tööstuslikku uuringuid. Toome ära peamised enne 1990 aastat teostatud Rakvere maardlat puudutavad geoloogilised uuringud, mis kõik on kättesaadavad Eesti Geoloogiakeskuses asuvas fondis.

1. Fosforiidi leviku hinnang Ida-Eesti piirkonnas 1971.-1974.a (J.Eskel, vene keeles) 1975, Eesti geoloogiafondi number 3348
2. Toolse fosforiidimaardla detailuuringu aruandes (Eesti geoloogiafondi number 3200, aastast 1972)
3. Toolse fosforiidimaardlast lõunasse jääva ala fosforiidi otsing ja hinnang aruandes (J. Eskel, vene keeles) 1979, Eesti geoloogiafondi number 3567
4. Fosforiidi detailotsing Rägavere ja Assamalla piirkonnnas (R.Raudsep, vene keeles) 1981, Eesti geoloogiafondi number 3772
5. Rakvere fosforiidivälja Lääne-Kabala välja eeluuring a-tel 1982-84 (R.Raudsep, vene keeles) 1984, Eesti geoloogiafondi number 4082
6. Fosforiidiotsing Rakvere fosforiidirajooni ida-ja lõunaosas a-tel 1985.88 (T.Martin, vene keeles) 1988, EGF number 4296
7. Eesti NSV Rakvere fosforiidirajooni Kabala maardla detailuuring a-tel 1985-89 (R.Raudsep, vene keeles) 1989, EGF number 4364

TTÜ Keemiateaduskonnas on tehtud kümneid uuringuid fosforiitide töötlemise teemal. Nende täielik nimekiri on toodud kogumikus TTÜ Anorgaanilise keemia ja tehnoloogia uurimisrühm. Bibliograafia, 1960-2002. Tallinn 2003. Biogeense fosforiidi küsimusi uurisid ka rida instituute Nõukogude Liidus ning antud teemal tehtud uuringute loetelu on toodud kogumikus Balti basseini fosforiidid. Bibliograafia 1829-1990, Tallinn 1992.

Nagu ka geoloogilised uuringud on antud uuringud üksikute eranditega vene keelsed, kuid tõestavad Eesti fosforiidi töödeldavust väärtuslikeks toodeteks ka 1970-1980ndatel Nõukogude Liidus kasutusel olnud tehnoloogiaga.