Toit ja fosfor

Yara Siilinjärvi apatiidikaevandus ja väetisetehas

Apatiit, Siilinjärvi (Soome)

Apatiit on kristalne fosforitoore, milles fosfori sisaldus on 3-6% ning võimaldab töötlemisel saada küllalt puhast fosforhapet. Rikkalikult leidub apatiiti ka Koola poolsaarel, kuid võrreldes settekivimi fosforiidiga on apatiidi osa fosfori toormena 10-15% maailma tarbest.

Soomes, Siilinjärvil on apatiiti kaevandatud alates 1979. aastast Soome riigi rajatud Kemira algatusel. Imporditud toormest toodeti 1950. aastatest superfosfaati ja hiljem liitväetisi (NPK). Väävelhapet toodeti Soomes kaevandatud püriidist (Inmet). Täna kaevandatakse 170m sügavusest karjäärist 9,3 mln t 3-4% P2O5 sisaldusega apatiiti, millest saadakse 850 000 t apatiidi kontsentraati 35% P2O5 sisaldusega 2007. aastal ostis Norra Yara KemiraGrowHow. Hõivatud on 345 inimest ja käive 250 mln EUR.

Kaalisoola kaevanduses

Kaalium

Kaalium on koos fosfori ja lämmastikuga primaartoitaine. Tänane kaaliumkloriidi hind FOB Vancouver on 440 USD/t.

Kaalisool, K+S AG (Saksamaa)

Saksamaal on kaalisoolasid kaevandatud juba 1861. aastast ja varud on maailmas mahult neljandad 0,8 miljardi tonniga. Täna kaevandab kaalisoolasid Kali und Saltz GMBh 6,1 mln t aastas kolmes 500-1000 m sügavuses kaevanduses: Alam-Saksimaal, Tüüringenis ja Saksi-Anhaltis. Toore on kas kaalium- või magneesiumsulfaat, mis võimaldab toota vähese kloorisisaldusega väetiseid, magneesiumi- ja kaaliumitooteid tööstuse jaoks.
Koos oma tütarettevõtetega European Salt Company, Sociedad Punta de Lobos ja Morton Salt on K+S Grupi käive 4 mld EUR, kasum 906 mln EUR ja annab tööd 14 000 inimesele.

Cleveland Potash tehas Boulbys
Kaalisoola kaevandamine

Suurbritannia kaaliumiprojektid

Suurbritannias on kaalisoola kaevandamine Boulbys, Põhjamere rannikul (North York Moors rahvuspargi alal) toimunud 1973. aastast. Kaevandab ja kaalisoola töötleb väetisteks Cleveland Potash, mis kuulub Iisraeli Chemical Limited (ICL) gruppi.

Kaevandamine toimub 1000 m sügavusel kuni 7 km kaugusel Põhjamere all. Täna kaevandatakse 1 mln tonni kaalisoola ja 0,5 mln t soola aastas. 2003. aastast teostatakse peale põhjalikke uuringuid 150 000 m3 mahus tagasitäitmist, kiirelt kivinevate rikastusjääkide ja lisandite kaevandustühimikesse pumpamist.

2010. aastal avastati uuringutega 150 m senise kaalisoola soone all 1 mld t suurused polühaliidi varud. Polühaliidi tootmist mahus 600 000 t aastas loodetakse alustada 2015. aastal. Polühaliit koosneb 14% K2O, 50% SO3, 7% Mg ja 3% Cl sobides klooritundlikele taimede nagu kohvi, puuviljad, juurviljad ja tubaka väetamiseks.

Suurbritannia valitsus toetas Cleveland Potash’it 15 mln naelaga rahastamaks täiendavaid uuringuid ja toetamaks uut polühaliidi töötlemise tehase rajamist.

Kaalisoola kaevanduskombain

Kaalisool Valgevenes

1961. aastast kaevandatud Valgevene kaalisoola varud on suured; 350 km2 alal, neljas 2-3 m paksuses kihis, 400-1200 m sügavusel, kokku ligi miljard tonni. Tootmine asub 200 km Minskist lõunas Soligorski linnas. Valdavalt rikastatakse kaalisoola kaevist floteerimisega või kuuma leostamisega.

Täna annab Belaruskali ligi 30% maailma kaaliumtoodangust, 6 mln t ja plaanitakse tõsta uue kaevandustega tootmisel 9 mln tonnini.

Porsgrunni liitväetisekompleks

Lämmastikväetisi toodetakse Euroopas paljudes riikides ning kuna lämmastikväetis on mahult peamine väetis, on mitmed Euroopa tootjad lämmastikväetise tehaste juures alustanud liitväetiste tootmist, lisades lämmastikule vastavalt konkreetsele soovitavale vahekorrale ka fosforit ja kaaliumit.

Yara, Porsgrunn

Euroopa suurim väetiste tootja on tänu rikkalikule toormele, maagaasile, Norra firma Yara ning selle peamine tootmiskoht on Porsgrunn Norras. Juba 1929. aastast toodetakse seal lämmastikhapet. Tänaseks toodetakse Porsgrunnis aastas 500 000 tonni ammooniumi, 1,3 mln t lämmastikhapet, 2 mln t liitväetisi ja 0,8 mln t kaltsiumnitraati.

Detailsemalt võib lugeda Yara kodulehelt

Nitrofert Kohtla-Järvel

Nitrofert, Eesti

AS Nitrofert on ainus mineraalväetiste tootja Eestis. Põhitegevusalaks on AS-i Eesti Gaas gaasitorustiku kaudu Venemaalt tarnitava loodusliku gaasi ümbertöötlemine-, ammoniaagi ja prilleeritud karbamiidi tootmise eesmärgil. Maksimaalse ammoniaagi ja karbamiidi tootmiskoormuse korral võib samaaegselt toota umbes 100 tuhat tonni vedelat ammoniaaki ja 180 tuhat tonni karbamiidi aastas. AS Nitrofert on üheks suuremaks tööandjaks regioonis. Ettevõttes töötab umbes 480 inimest, sealhulgas 95 insener-tehnilist töötajat.

Täpsemalt www.nitrofert.ee