Küsimused/vastused

Tagasisisde ja küsimused aadressil info@fosforiit.ee.

Ootame teie küsimusi, millele püüame Eesti parimate ekspertide abil leida vastused.

Küsimus number 1. Kas uuringuid ei peaks tegema riik?

Kuigi rahvusvaheliselt on tavapärane, et riigid teostavad fundamentaalseid geoloogilisi uuringuid, siis rahvusvahelise praktika järgi maavara kaevandamise ja kasutuselevõtmise eesmärgil tehtav geoloogilise töö teostab ja kulud kannab ettevõtja. Samuti pole teada, et taasiseseisvunud Eesti Vabariik oleks tellinud ka fundamentaalseid geoloogilisi uuringuid, millega oleks kaasnenud peamine uue geoloogilise info omandamise meetod-puurimine.
Keskkonnaministeeriumi nõustav Eesti Maavarade komisjon saab ilmselt teatud varu aktiivseks tarbe- või reservvaruks määramise soovituse teha, võttes aluseks konkreetse asukoha konkreetsetel tingimustel kaevandamise ja töötlemisega seotud keskkonnamõju- ja tasuvusuuringuid ning tõenäoliselt on põhjendatud esitatud uuringute verifitseerimine kolmanda osapoole (sõltumatu eksperdi) uuringutega.

Küsimus number 2. Kas Eesti fosforiit pole nii unikaalne, et temast ei saa toota kvaliteetseid väetisi?

Kuigi Eesti fosforiit käsijalgsete kodade näol ei ole maailmas kõige levinum fosforiidi vorm, on kõik maailma fosforiidi setted lõpuks eri elusorganismide luustruktuuride (kodade) setted ja nende keemiline bioapatiidi vorm sarnane. Biogeensete apatiitide keemiline koostis on tavaliselt karbonaat-hüdroksüülapatiidi [Ca10-x(PO4)6-n(CO3)nOHy] ja karbonaat-fluorapatiidi [Ca10-x(PO4)6-n(CO3)nFy] vahel. Seega saab ka Eesti fosforiidit toota fosforhapet nii termilisel kui happemeetodil ja sellest omakorda kaasaegseid, taimele hästi omastatavaid liitväetisi nagu diammooniumfosfaat. Apatiidist wikipedias.

fosforiit.ee on VKG eestvõttel Eesti parimate asjatundjatega koostatud fosforiidiga seotud teemade  veebileht, et tagada põhjalik, täpne ja kaasaegne info avaldamine.
fosforiit.ee veebis toodud info on toodud võimalikult objektiivselt ja parima teadaoleva info alusel ning avaldatud infot täiendatakse ja täpsustatakse täiendava usaldusväärse info kättesaadavaks muutumisel. Oleme tänulikud viidatud allikaga täpsustuste ja ettepanekute eest aadressile info@fosforiit.ee.

Tekstide koostajad:
Juhtivgeoloog Valter Petersell - Eesti Geoloogiakeskus, geofüüsika, mere- ja keskkonnageoloogia osakond
Juhtivteadur Rein Kuusik, TTÜ anorgaaniliste materjalide taduslabor, juhataja
Professor Kalle Kirsimäe – Tartu Ülikooli geoloogia osakond
Emeriitprofessor Enno Reinsalu – TTÜ Mäeinstituut
Kalev Kallemets - Viru Keemia Grupp projektijuht, TTÜ doktorant