Fosforiit Eestis

Fosforiidi protsessi skeem stsenaariumi 1 ja 2 puhul

Lähtudes mitmest teostatud tehnilisest uuringust analüüsis Ernst&Young Baltic AS fosforiidi kasutuselevõtu makromajanduslikke mõjusid (uuringut on võimalik alla laadida siit) ehk nelja peamist muutujat: sisemajanduslik kogutoodang (SKT), tööhõive, riigi tulud (maksu-ja keskkonnatasude tulud) ja väliskaubandus. Analüüsiti nii otsest kui ka kaudset mõju.

Analüüsiti kaht stsenaariumi (joonis): 1) fosforiidist liiva eemaldamisega puhta (31% P2O5 sisaldusega) karbimassi ehk fosforiidi kontsentraadi saamine ning 2) maailmas levinuima fosforväetise, liitväetise diammooniumfosfaat (DAP) tootmine. Kaevandamise ja töötlemise kogus soovitati rahvusvaheliste konsultantide poolt kui optimaalne tööstuslikuks tootmiseks. Võrdluseks: Ojamaa põlevkivikaevanduse kaevemaht on 2,8 mln t aastas (3,6 mln t koos aherainega) ning Estonia kaevanduses 6-7 mln t põlevkivi aastas.

Peamised tulemused stsenaariumi 1 puhul: mõju SKTle +0,8%; tööhõive kokku +2114 töökohta; maksutulu riigile 52 miljonit EUR ja eksport 147 mln EUR aastas. Investeeringumaht 198 miljonit EUR.

Stsenaarium 2 puhul: mõju SKTle +1,1%; tööhõive kokku +2760 töökohta; maksutulu riigile 69 miljonit EUR ja eksport 218mln EUR aastas. Investeeringumaht 782 miljonit EUR.

Töö raames analüüsiti rea Eesti ettevõtetega, millises mahus tehaste sisseseadmeid suudavad Eesti masinaehitusettevõtted ehitada. Analüüsiti põhjalikult ka logistilisi lahendusi kaevandusest tööstusse Kohtla-Järvel ja valmistoodete eksport sadamasse. Antud töö ja varasemate uuringute käigus võeti hinnapakkumised kümnetelt rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtetelt nagu Sandvik, Caterpillar, Joy, Ammann, Volvo, Putzmeister võtmemasinatele ja seadmetele nii kaevandamise, töötlemise kui logistika osas.

Uuring on siiski esmane, sest lähtub teostatavusuuringu täpsustasemest (+/-30% kulude täpsus) ning konkreetsed tehnoloogilised valikud võivad muutuda, kui uuringute käigus saadakse kindlust antud lahenduste töökindluses. Teostatavusuuringule järgnevad suurema täpsusastmega eel-tasuvusuuring (täpsusaste +/- 20%) ja tasuvusuuring (täpsusaste +/-10%).