Ajalugu

1987. a. alanud ja kulmineerunud nn. fosforiidisõda oli Eesti taasiseseisvumise protsessis suure tähendusega sündmus andes tõuke Eesti rahva iseteadvuse tõusule ja konkreetse konfliktteema, et vastanduda valitsenud olukorrale ENSVs.

Kuna tänaseks veel puudub antud teema teaduslik ajalooline käsitlus, on ENSVs uute fosforiidikaevanduste rajamise vastase tegevuse siinkohal käsitlemine piiratud, sest 1987. aastaks olid omavahel seotud konkreetselt uute fosforiidkaevanduste küsimus ning üldine rahvuslik vastuseis Nõukogude Liidu võimule Eestis.

Kindlasti on soovitatav tutvuda kolme teemas osalenud olulise isiku kirjutisi. Esiteks akadeemik Mihkel Veiderma "Tagasivaade eluteele" (Eesti Keele Sihtasutus, 2009). Akadeemik Veiderma poolne osalus ja kogemus sündmustes on tema poolt küllalt põhjalikult kirjeldatud ajakirja "Akadeemia" 2000. aasta nr. 3, mis on loetav digiraamatukogust alates lk 180. 

Teiseks, Juhan Aare "Fosforiidisõda" (Kirilille Kirjastuse AS, 1999). 

Kolmandaks, fosforiidi juhtivaid uurijaid geoloog Rein Raudsep on kirjutanud neist sündmusest artikli ajakirjas Eesti Loodus "Kümme aastat fosforiidisõjast"

Huvitatutel tasuks lugeda ka selle aegse ENSV valitsusjuhtide Indrek Toome ja Bruno Sauliga 2012 aastal tehtud intervjuud.

Mati Talviku saade ETVs "Projekt EI: Fosforiidikaevandused" on järgivaadatav.